Col·lectius residents

 • Grup anarquista Ànima Llibertària.

Som un col•lectiu de joves centrat en difondre les idees anarquistes. Estem en contra de tot tipus de dominació, contra la qual actuem en els seus diferents àmbits. Formats per treballadors i estudiants, pensem en l’anarquisme com a una forma de vida i una teoria que cal difondre i per la qual cal lluitar.

[Més info…]

 • Cooperativa de consumidors/es CENNUC.

CENNUC som persones interessades en l’autogestió, i l’ecologia del consum. Ens preocupa d’una banda, què mengem, com ha estat produït, en quines condicions, la seva procedència,etc. D’altra banda, pensem que hem d’adquirir els productes directament de les persones qui el produeixen, eliminant així els intermediaris.

[Més info…]

 • Distribuidora Comú.

Projecte de distribució, edició i contrainformació que ve funcionant des de l’any 1993. La finalitat del col·lectiu és servir de port de distribució del material editat per altres col·lectius, editorials, distris, segells i organitzacions que queden al marge de plantejaments mercantilistes i que ho fan des d’una òptica autònoma, antiautoriataria i no sexista.

[Més info…]

 • Dones de Negre.

Dones de Negre és una xarxa internacional de dones, flexible i descentralitzada, feminista, amb una filosofia comuna contra el militarisme i la violència i que, amb les peculiaritats locals, utilitzem a tot el món un mateix estil d’acció pública i treballem local i globalment per la Pau.

[Més info…]

 • Endavant-OSAN.

Assemblea comarcal de l’organització socialista d’alliberament nacional. Naix al 2007 per donar continuat a l’independentisme revolucionari local des d’un nou espai polític per a l’agitació al carrer.

[Més info…]

 • Maulets la Plana.

Maulets som una organització política de joves, independentista i revolucionària, que lluita per uns Països Catalans unificats, independents, ecològics, no patriarcals i sense classes en una societat on les llibertats col.lectives siguin les garants de les llibertats individuals.

[Més info…]

 • Grup per la Recerca de la memòria històrica.

Col·lectiu heterogeni que naix a l’any 2004. Portem diferents línes de treball al voltant de la memòria històrica: assistència a les víctimes, expossicions, defensa del patrimoni, jornades, projectes educatius, etc. Es reunim tots els dimecres a les 19.00.

[Més info…]

 • SEPC

El Sindat d’estudiants dels països catalanas per la construcció d’un marc educatiu des d’una òptica d’esquerres per tal d’avançar en la transformació dels centres educatius, basant-se en cinc grans eixos de reivindicació: l’educació pública, popular, catalana, antipatriarcal i de qualitat.

[Més info…]

 • Grup de suport a presos i preses.

El grup naix amb motiu de la Marxa de Torxes del 2007. Tracta de fer arribar les denúncies dels presos i les preses al carrer i trencar el mur de silenci que envolta les presons. Alhora també treballem per formar en el treball antirepressiu dins els moviments socials.

[Més info: presoslaplanaXgmail.com]

 • Xarxa feminista

Iniciativa oberta a la participació de tothom que naix del treball comú de diferents col•lectius entorn al feminisme. La Xarxa té uns principis de funcionament basats en l’assemblearisme, l’horitzontalitat, l’autogestió i la co-responsabilitat. L’únic lligam és el treball que cadascuna aportem en la perspectiva de génere com a lluita col·lectiva.

 • Jamaican Memories

Jamaican Memories naix durant l’hivern del 2002 a la ciutat de Castellò. Distribuidora-autogestionada especialitzada en els sons jamaicans, el seu principal objectiu es donar a conèixer aquesta música arreu del País Valencià.

[Més info…]